GAS FAMILIA

PR kampaň k produktu, PR k otvoreniu nového závodu, 2008

Akceptácia platieb