Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Všetky dostupné produkty ponúkané v našom katalógu je možné objednávať výlučne vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu alebo ojedinele, po vzájomnej dohode, e-mailom na robo@streetproduction.sk.

Tovar expedujeme v rámci krajín Európskej únie a to do 3 dní s prihliadnutím na individuálne danosti v spôsobe dopravy a platby jednotlivej krajiny.

Expedujeme aj nekompletné zásielky zavinené momentálnou nedostupnosťou niektorej z objednaných položiek a ako predávajúci nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru a poškodenia zavinené prepravcom.

Platobné podmienky

Platba za tovar môže byť v závislosti od spôsobu doručenia uskutočnená hotovostne formou dobierky, ale aj platobnými systémami PayPal, MyPay (sms-platby) a TatraCard.

Platba pomocou služby MyPay Platba pomocou služby PayPal

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky obdržíte automatický odpovedný e-mail s inštrukciami, ako objednávku uhradiť. Ak sa stane, že odpovedný e-mail nedostanete, kontaktujte nás na robo@streetproduction.sk.

Dodacie podmienky

Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty

  • Doručenie zásielky na dodaciu adresu je do 48 hodín od expedície tovaru zo skladu.
  • Tovar je možné platiť platobnými systémami vopred alebo dobierkou.
  • Doprava je hradená zákazníkom.

Digitálna edícia

  • Pri objednávke mp3 (digitálna edícia) získate prístup na stiahnutie.

Cenník dopravy a balného

  • Slovenská pošta (do 2 kg), doručenie v rámci Slovenskej Republiky  4.10 €
  • Doručenie do Českej Republiky 7,00 €.

Reklamačné podmienky

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou.

Reklamácie podávajte telefonicky na čísle 0905 601 987 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00, alebo e-mailom na robo@streetproduction.sk. Reklamovaný tovar zasielajte poštou spolu s priloženým sprievodným listom s popisom vady na tovare a kópiou daňového dokladu. Pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, resp. po dohode zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime uhradenú sumu.

Reklamácie škôd spôsobených prepravcom

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade jej prevzatia napriek poškodeniu uveďte výhradu do prepravného listu spolu s potvrdením doručenia zásielky. Pri zistení škody na tovare túto skutočnosť okamžite oznámte na číslo 0905 601 987 prípadne na mail robo@streetproduction.sk. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Právo na výmenu, vrátenie a storno objednávky

Toto právo vzniká len v prípadoch, ak sa jedná o tovar nezodpovedajúci objednávke v druhu, počte a cene, tiež tovar poškodený, spĺňajúci reklamačné podmienky. V takom prípade je nárok na jeho výmenu bezplatný a bez účtovania ďalších poplatkov. Lehota na uplatnenie tohto práva je 10 pracovných dní a začína plynúť dňom jeho doručenia.

Objednávku je možné stornovať bezplatne do 24 hodín od jej vystavenia  telefonicky alebo e-mailom len za predpokladu, že táto už nebola uhradená. Stornovanie objednávky po tomto termíne nie je možné.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a využívať ich len pre svoju internú potrebu.

Akceptácia platieb